Wat is de cao groenvoorziening 2023?

In deze blog willen wij als vacaturebank in de groenvoorziening graag wat informatie geven over de cao groenvoorzienig. De huidige cao groenvoorziening (collectieve arbeidsovereenkomst groen, grond en infrastructuur) loopt van 1 januari 2022 t/m 31 december 2023. We willen je in deze blog ook graag vertellen over ‘Wat is groenvoorziening?’.

Wat is Groenvoorziening?

Groenvoorziening betekent dat mensen zorgen voor plekken met veel groen, zoals parken, tuinen, plantsoenen, bermen en andere groene gebieden. Ze doen dingen zoals het maken van nieuwe groene plekken, ervoor zorgen dat alles goed groeit en gezond blijft, en bestaande plekken mooi houden. Deze sector is erg belangrijk omdat het helpt om de plek waar we wonen mooier en fijner te maken, en het draagt bij aan het welzijn van de mensen in de buurt.

Cao Groenvoorziening

Hier treft u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) voor de sectoren Groen, Grond en Infrastructuur aan. Deze overeenkomst is van kracht van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. Als u specifieke informatie zoekt, kunt u eenvoudig een trefwoord invoeren in het zoekvenster om te ontdekken wat de CAO voor Groen, Grond en Infrastructuur hierover regelt.

Deze CAO is tot stand gekomen door onderhandelingen tussen CUMELA Nederland, gevestigd in Nijkerk, aan de ene kant, en vertegenwoordigers van werknemersorganisaties FNV, gevestigd in Amsterdam, CNV Vakmensen.nl, gevestigd in Utrecht, en Vakvereniging Het Zwarte Corps, gevestigd in Nieuwegein, aan de andere kant. Dit akkoord heeft tot doel de arbeidsvoorwaarden en rechten van werknemers in de groen-, grond- en infrastructuursectoren te reguleren en te verbeteren gedurende de genoemde periode. Hierdoor wordt een eerlijke en evenwichtige werkomgeving nagestreefd voor alle betrokkenen in deze industrieën.